Privacy Policy

Voor de verwerking die het voorwerp is van deze privacyverklaring is Dots&Arrows NV met ondernemingsnummer BE 0833.154.378 en maatschappelijke zetel te Diamantstraat 10, 2200 Herentals, België.

Dots&Arrows NV neemt de privacy van de betrokkene serieus en zal het nodige in het werk stellen om deze op passende wijze te kunnen beschermen. Om voldoende transparantie te bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens via onze verschillende websites, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op de volgende websites.

Onze privacyverklaring wordt steeds meegegeven op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen en dit nog niet eerder gebeurd is. Bij het inzenden van uw gegevens op dat ogenblik gaan wij er van uit dat u deze verklaring heeft gelezen en hier mee akkoord gaat. Daarom vragen wij u deze verklaring grondig door te nemen. Als u nog vragen heeft bij deze verklaring, kan u die steeds stellen via privacy@bewire.be.

Dots&Arrows NV handelt in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

Definities

“AVG” de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

“Persoonsgegevens”, “Verwerker”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerking”, “Betrokkene”, “Ontvanger” (of een van de equivalente termen) hebben de betekenis zoals uiteengezet onder de Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving.

Artikel 1 – Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens via onze website omwille van een aantal redenen. Ten eerste omdat u via onze website contact met ons kan opnemen en om hier antwoord aan te kunnen geven hebben wij de door u ingevulde identificatiegegevens nodig. Ten tweede, in het kader van de kwaliteit van onze website en bijhorende communicatie, verzamelen wij analytische cookies die mogelijks ook locatiegegevens bevatten. Deze hebben wij nodig om onze website zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken, zoals past binnen ons kwaliteitsbeleid in het kader van onze ISO 9001 certificering. Deze gegevens zullen wij enkel in geanonimiseerde vorm gebruiken om uw privacy in passende mate te kunnen waarborgen. U kan hier meer over lezen in ons cookiebeleid, artikel 5 van dit document. Ten derde zullen wij de gegevens die u meegaf via ons contactformulier ook gebruiken voor direct marketing berichten in het geval u hiermee akkoord ging. Hierover kan u meer lezen in artikel 2 van dit document.

Artikel 2 – Verwerkingsgrond

Voor het verzamelen van de in artikel 1 vernoemde gegevens zal Dots&Arrows NV de toestemming vragen van de betrokkene bij het verzamelen van deze gegevens, zoals bepaald in AVG art 6 §1 a). Zoals vermeld in dit artikel kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken, hetgeen de verdere verwerking van de gegevens waarvoor toestemming werd gevraagd niet meer toelaat. De intrekking van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die dateert van voor de intrekking van de toestemming. Het intrekken van de toestemming kan gebeuren door een e-mail te sturen naar privacy@bewire.be.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, wel aan verwerkers die het inzamelen van de data en het rapporteren daarvan aan Dots&Arrows NV faciliteren. Dots&Arrows NV garandeert dat met deze verwerkers verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten conform AVG art 28 en dat deze enkel verwerkte worden binnen de Europees Economische Ruimte.

Artikel 3 – Rechten van de betrokkenen

In het kader van deze verwerking, kan de betrokkene de hieronder vermelde rechten inroepen. Teneinde het uitoefenen van deze rechten kan er contact opgenomen worden met Dots&Arrows NV per e-mail via privacy@bewire.be.

Artikel 4 – Retentiebeleid

De identificatiegegevens die via het contactformulier werden toegezonden zullen hetzij na intrekking van de toestemming, hetzij na een periode van 2 jaar verwijderd worden. De termijn van 2 jaar is bepaald, rekening houdend met het feit dat deze gegevens gebruikt zullen worden voor verdere communicatie, hetgeen mogelijk is tot 2 jaar na het invullen van deze gegevens. Betreffende de tracking gegevens, deze zullen verwijderd worden na 2 jaar, omdat deze termijn nodig is voor het maken van statistieken op basis van de welke verbeteringen aan de website worden doorgevoerd. Gelet op het feit dat deze gegevens geanonimiseerd zijn, is het niet mogelijk om ze te verwijderen indien de toestemming daarvoor ingetrokken wordt.

Artikel 5 – Cookiebeleid

Dots&Arrows NV gebruikt cookies om content te personaliseren, advertenties, om social media services te kunnen gebruiken en trafiek op onze website te monitoren. We delen informatie over uw surfgedrag met onze social media, advertising en analytics partner die deze informatie mogelijk combineren met informatie die je hen reeds hebt gegeven door het gebruik van hun diensten.

Als je op onze website komt, vragen we u uw toestemming om al onze cookies te accepteren. Zonder deze cookies kan de website niet functioneren.

Noodzakelijke & functionele cookies

De First Party Cookies, met name de cookies door Bewire zelf geplaatst wat betreft deze website, zijn:

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies op deze website, met name: